Korektoři musí být šílení

KLIENT
Dalibor Behún alias Šílený korektor
ROK
2022
MOJE ÚLOHA
Kreativní strategie
Logo
Vizuální identita
Web Design
Tvorba webu
Někdy řešíte sáhodlouhá výběrová řízení, jindy si klient a dodavatel padnou do oka na první dobrou. Snad pomohlo to, že jsem si kdysi na výšce korekturami taky přivydělával, ale pro korektorské šílenství mám zkrátka pochopení.

Dalibor Behún mě oslovil s tvorbou vizuální identity a nového webu poté, co se po dlouhé době vracel na volnou nohu. Barevná paleta odkazuje k jeho domovskému projektu proofreading.cz, ručně psané logo zase k historii korektorského řemesla.

Barevné čmáranice na pozadí jsou vždy ukotveny v pevných a pravidelných tvarech. Podobně jako texty, které po zásahu šíleného korektora dostávají zcela nové obrysy.