Gruzie je mostem mezi Evropou a Asií. Česko-gruzínská obchodní komora je mostem mezi Gruzií a investory

KLIENT
Česko-gruzínská obchodní komora
ROK
2020
MOJE ÚLOHA
Logo
Vizuální identita
Marketingové materiály
Design a tvorba webu
Nově vznikající Česko-gruzínská komora potřebovala logo a vizuální identitu, která bude dostatečně univerzální a jednoduchá, zároveň ale bude obsahovat citlivě zakomponovanou národní symboliku (zvlášť na východ od nás ještě nacionalismus tak docela neumřel).

Kromě vizuální identity vznikl i jednoduchý web, který ale teprve poroste společně s komorou, zatím obsahuje jen základní informace.